Handelsbetingelser

Handels- og Medlems-betingelser for Ramløse Fitnesscenter.           2.udgave 23.8.2016

Afdeling af Ramløse Hallen, cvr 40438114.

 

§1. Generelt

Et medlemskab er personligt, og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. For at kunne fastslå medlemmets identitet, skal medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger registeres på ”www.rif.dk.” Ved ændringer i persondata som f.eks. navn, eller e-mail er det medlemmets ansvar, at Ramløse Fitnesscenter til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

§2. Medlemskab

”Fitness 1-gangs køb” medlemsskaberne, gælder i 24 timer, 1, 3 eller 6 mdr. De fornyes ikke automatisk.

”Fitness 1 måned” medlemskaber fornyes automatisk indtil det opsiges – jf. § 10

Se oversigten over Ramløse Fitnesscenter til enhver tid gældende medlemskaber http://rif.dk/index.php/fitnesscenter.

Priserne er opgivet i danske kroner, DKK og er incl. moms.

§3. Medlemskab/kode

Medlemskode skal indtastes ved kodeboksen udenfor døren udenfor hallens åbningstid og må ikke overdrages til andre. I hallens åbningstid er der kun adgang til motionscentret mod godkendt kontingentbetaling/medlemsskab. Misbrug af sit medlemskab kan medføre permanent udelukkelse fra Ramløse Fitnesscenter. Ved misbrug er Ramløse Fitnesscenter berettiget til at give det pågældende medlem en bøde på kr. 500,- pr. gang overtrædelsen sker.

§4. Varighed

Medlemskabet er gældende fra den dato indbetaling foretages og de næste 30 dage. (for de løbende abonnementer). Et medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til §8.

§5. Betaling

Betaling foretages via hjemmesiden ”www.rif.dk”. Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt. Betaling for medlemskab er inklusiv moms og priserne er i danske kroner DKK.

Betalinger er forudbetalt. Det er ikke muligt at få beløb retur såfremt man ikke ønsker at anvende sit medlemskab længere.

Betalingsmåde

Du kan betale med Visa/dankort.

Vi trækker pengene for dit medlemskab på dit betalingskort, når den nuværende periode udløber.

Betalingerne om dit betalingskort håndteres på sikker vis af betalingshotellet QuickPay og af Nets.

Betalingssikkerhed

Sikkerheden er i top. Ramløse Hallen og Ramløse Fitnesscenter (Fit-U) har indgået en aftale med QuickPay, der er godkendt af PBS/Nets. Vi overholder således alle de strenge krav, Nets stiller omkring sikkerhed. Alle oplysninger, du indtaster, bliver SSL-krypteret. Det er den mest udbredte form for kryptering på internettet, og det er din sikkerhed for, at du trygt kan betale med betalingskort hos os. SSL-krypteringen sikrer, at ingen andre får adgang til dine kortoplysninger end os og dig selv. Vi registrerer ikke dine kortoplysninger.

§6. Kvittering for køb

Du vil modtage en email med en pdf kvittering når du indgår en aftale med os, - og du vil modtage en ny kvittering pr. email hver gang dit abonnement fornyes.

Du kan desuden logge ind på hjemmesiden med dint email og dit kodeord og se dine abonnementer, din dørkode samt tidligere kvitteringer.

§7. Prisændringer

Prisændringer meddeles via e-mail samt ved opslag i Ramløse Fitnesscenter og på vores hjemmeside senest 30 dage før prisændringerne træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §8.

§8. Beroperioder

Det er ikke muligt at sætte medlemsskabet i bero i Ramløse Motionscenter.

§9. Ændring af betalingskortoplysninger

Hvis du får skiftet dit betalingskort eller hvis det køber ud, - så vil den automatiske fornyelse fejle og dit abonnement vil automatisk stoppe efter den betalte periodes udløb og vi betragter abonnementet for opsagt. Hvis du ønsker at fortsætte dit abonnement hos os, - så vælger du bare din pakke og betaler med dit nye kort. Så fortsætter du som før.

Du er også velkommen til at sende os en mail på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. så kan vi hjælpe med at afmelde den igangværende aftale og gøre klar til at du kan tegne et abonnement på dit nye kort.

§10. Opsigelse af medlemskaber

”Fitness 1 måned” medlemskaberne kan til enhver tid opsiges. Opsigelse skal være modtaget senest 5 dage før udløb af medlemskabet (. Opsigelse kan ske ved personlig henvendelse i Ramløse Fitnesscenter, hvor der underskrives med navn og dato. Der kvitteres på opsigelsen. Det er også muligt at opsige pr. brev, eller e-mail til Ramløse Hallen (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) med oplysning om for- og efternavn, e-mail, samt en tilkendegivelse om at opsigelse ønskes.

§11. Personer under 18 år/umyndiggjorte personer

Er en person under 18 år eller umyndiggjort, kan medlemskab kun opnås, hvis en myndig person/værgetegner et medlemskab for personen på den myndiges/værgens regning. Værgen hæfter for ethvert krav Ramløse Fitnesscenter måtte have i relation til den umyndiges medlemskab.

Personer under 15 år har som udgangspunkt ingen adgang til Ramløse Fitnesscenter.

§12. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Dette gælder, uanset om træning foregår i Ramløse Fitnesscenter eller i forbindelse med træning udenfor fitnesscentret (eks. anden træning i hallen). Alle førstegangs trænende bør modtage rådgivning eller få lagt et program af en personlig træner inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter i Ramløse Fitnesscenter og vi tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges den til enhver tid gældende danske erstatningsret på området.

§13. Værdigenstande

Ramløse Fitnesscenter anbefaler, at alle genstande af værdi op bevares i et aflåst skab under træning. Ramløse Fitnesscenter bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

§14. Ordensregler

Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af instruktører eller hallens personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning. Ramløse Fitnesscenter kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet.

§15. Udelukkelse af medlem

Ramløse Fitnesscenter kan opsige enhver aftale om medlemskab uden varsel. Såfremt vi ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet doping, udlån af medlemskode og racistiske udtalelser .

§16. Ændring af medlemsbetingelser

Ramløse Fitnesscenter kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene varsles medlemmet via e-mail samt opslag i Ramløse Fitnesscenter. Medlemmet er til enhver tid underlagt den seneste version af medlemsbetingelserne, som kan findes på Ramløse Hallens hjemmeside ”www.rif.dk. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §8. Ramløse Fitnesscenter har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, lokaler, udstyr og åbningstider.