Ordensregler

Ramløse Idrætsforening - Ordensregler

Gældende pr. 01.06.2015 for Ramløsehallen.

* Hallen åbner for omklædning ½ time før aktivitets start

* Hallen lukker ½ time efter aktiviteten slutter

* Sportscafeen lukker 1 time efter aktiviteten er slut

* Drikkevarer/mad må ikke medtages i sportscafeen

* Træning må kun finde sted på de anviste baner og haller

* Udendørssko må ikke anvendes på banerne i hallen

* Der skal være en ansvarlig træner/leder til stede ved aktiviteter i hallen

* Ved benyttelse af udendørsanlæg skal al færdsel foregå via omklædningsrum bag ved hallen.

* Boldspil må kun foregår i hal 1.

* Opbevaring af værdigenstande i omklædningsrummene sker på eget ansvar.

* Hunde må ikke medtages i hallen

* E-cigaretter er ikke tilladt på anlægget

* Ophold på anlægget i øvrigt sker på eget ansvar